PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Zmiana właściwości zapachu Androstadienonu podczas uwrażliwiania wielokrotną ekspozycją
Jacob TJ, Wang L, Jaffer S, McPhee S., School of Biosciences, Cardiff University, Cardiff CF10 3US, UK. jacob@cardiff.ac.uk
Abstrakt
Androstadienon jest steroidem znajdującym się w ludzkim pocie oraz innych wydzielinach. Wielokrotnie pretendowany do miana feromonu ludzkiego. Jako odorant posiada kilka unikalnych właściwości. Tutaj zademonstrowaliśmy, że przede wszystkim, w populacji ludzkiej występuje szeroka rozpiętość progów i ich dystrybucja nie przebiega w sposób normalny. Po drugie, powtarzana ekspozycja wpływa na spadek progu wyczuwalności poniżej czwartego rządu wielkości, i po trzecie procesowi uwrażliwiania towarzyszy zmiana odbieranych właściwości zapachu. Osoby z wrażliwością zapachową niższą od średniej przypisują jemu szerokie spektrum zapachów w skali hedonicznej, ale gdy osoby te staną się bardziej uwrażliwione, ich opisy zmieniają się przeważnie do określeń pokrewnych cuchnącym.
Wysuwamy wniosek, że zmiana jakości zapachu jest wynikiem obecności dwóch typów populacji receptorów dla Androstadienonu; receptor niskiego powinowactwa, będący mediatorem przyjemnych właściwości zapachowych i receptor wysokiego powinowactwa, będący mediatorem niemiłych właściwości zapachowych. Następnie, wyciągamy wniosek, że wielokrotna ekspozycja wpływa na dominację receptorów wysokiego powinowactwa, czego skutkiem jest przeniesienie równowagi percepcji w negatywnym kierunku w skali hedonicznej.
Źródło: Changes in the odor quality of androstadienone during exposure-induced sensitization
Data publikacji: 01.2006r.
« Powrót do pozostałych badań