PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Komunikacja emocji ludzkim zmysłem powonienia
Chen D, Haviland-Jones J., Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, Pennsylvania, USA. xdchen@midway.uchicago.edu
Abstrakt
Zwierzęta komunikują swoje stany emocjonalne poprzez zmiany zapachu ciała. Obecne badanie sugeruje, że może być podobnie również u ludzi. Zebraliśmy wydzielinę pachową 25 młodych kobiet i mężczyzn na wacik gazowy, podczas dwóch sytuacji. W pierwszej, dawcy zostali skłonieni do bycia szczęśliwymi, poprzez projekcję fragmentu zabawnego filmu, natomiast kolejnego dnia wywołano stan lęku, przez projekcję fragmentu filmu przerażającego. Tydzień później, 40 kobiet i 37 mężczyzn zostało poproszonych o powąchanie kilku różnych butelek, które zawierały nasączone waciki, zebrane podczas oglądania zabawnego lub przerażającego filmu, oraz waciki niewykorzystane podczas badań (zapach kontrolny). Każdy zapach miał być rozpoznany podczas dwóch niezależnych zadań, na które składała się identyfikacja zapachu spośród trzech woni i ponowna identyfikacja spośród sześciu zapachów. Zebrano kobiety oraz mężczyzn, którzy poprawnie zidentyfikowali zapachy w obu zadaniach. Gdy poproszono o wybranie butelki zawierającej 'zapach ludzi, gdy są szczęśliwi', kobiety wybierały poprawne fiolki w obu zadaniach, znacznie częściej niż wynikało to z prawdopodobieństwa. Mężczyźni wybierali te butelki, które zawierały zapachy zebrane, gdy kobiety (ale nie mężczyźni) ogladały wesoły film. Gdy poproszono o wybranie butelek zawierających 'zapach ludzi, gdy są wystraszeni', zarówno kobiety, jak i mężczyźni wybierali butelki, zawierające zapachy ciała zebrane podczas oglądania przerażającego filmu przez mężczyzn (ale nie kobiety). Wyniki sugerują, że w zapachach ludzkiego ciała znajduje się informacja, która określa ich stan emocjonalny. To odkrycie ukazuje zawiłość procesów, w jaki ludzie postrzegają i oddziaływują na siebie.
Źródło: Human olfactory communication of emotion
Data publikacji: 12.2000r.
« Powrót do pozostałych badań