PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Szacowanie funkcji węchowej i progu węchowego dla Androstenonu u ludzi, z lub bez funkcjonującego kanału lemieszowego
Knecht M, Lundstrom JN, Witt M, Huttenbrink KB, Heilmann S, Hummel T., Smell and Taste Clinic, Department of Otorhinolaryngology, University of Dresden Medical School, Dresden, Germany
Abstrakt
Aby poznać możliwe znaczenie kanału lemieszowego (VND) w percepcji zapachu i detekcji ludzkich feromonów, sprawdzano różne aspekty funkcji węchowych, włączając w to progi Androstenonu wśród osób dorosłych, z lub bez wykrywalnego VND. Badanie również sprawdzało korelacje między progami wyczuwalności zapachu Androstenonu a główną funkcją węchową. Możliwości węchowe sprawdzane były dzięki testom identyfikacji zapachów, dyskryminacji zapachowej i progiem zapachowym alkoholu etylowo-fenylowego. Pomiary przeprowadzono wyłącznie z jednej strony, z i bez zakrywania VND. Nie było różnicy w odczuwalności Androstenonu u osób z lub bez wykrywalnego VND. Niewielka, ale znacząca korelacja została zauważona między progowym stężeniem Androstenonu a ogólną funkcją węchową. Ostatecznie, zakrywanie VND nie wpływało na funkcje węchowe i wrażliwość na Androstenon. Rezultaty sugerują, że ludzki VND nie odgrywa znaczącej roli we wrażliwości na odoranty lub percepcję Androstenonu.
Źródło: Assessment of olfactory function and androstenone odor thresholds in humans with or without functional occlusion of the vomeronasal duct
Data publikacji: 12.2003r.


Komentarz Feromony.pl:
Androstenon wykrywany jest wyłącznie poprzez tradycyjny organ węchu, nie poprzez VNO.


« Powrót do pozostałych badań