PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pochodne steroidów płciowych wywołują odmienne, płciowo-zależne zmiany w autonomicznym układzie nerwowym ludzi
Bensafi M, Brown WM, Tsutsui T, Mainland JD, Johnson BN, Bremner EA, Young N, Mauss I, Ray B, Gross J, Richards J, Stappen I, Levenson RW, Sobel N., Department of Psychology and Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley 94720, USA. bensafi@uclink.berkeley.edu
Abstrakt
Reakcje fizjologiczne i psychologiczne na dwa związki, pochodne ludzkich steroidów płciowych, 4.16-androstadien-3-one (AND) i l,3,5(10),16-estratetraen-3-ol(EST) zostały zbadane na 24 osobach, które wzięły udział w podwójnie ślepej próbie. Silnie widoczna była rozbieżność w reakcjach fizjologicznych na AND - zwiększał on pobudzenie u kobiet, ale zmniejszał u mężczyzn. EST nie wpływał znacząco na fizjologiczne pobudzenie ani kobiet, ani mężczyzn. Żaden związek znacząco nie wpływał na nastrój. AND jest pochodną androgenu, który jest najliczniejszym androstenem w pocie ludzkim, męskich włosach i skórze pachy. Autorzy wnioskują, że odmienny wpływ AND na fizjologię mężczyzn i kobiet sprawia, że związek ten odgrywa znaczącą rolę w komunikacji chemicznej między ludźmi.
Źródło: Sex-steroid derived compounds induce sex-specific effects on autonomic nervous system function in humans
Data publikacji: 12.2003r.
« Powrót do pozostałych badań