PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Psychologiczne efekty podprogowej ekspozycji na domniemany ludzki feromon 4,16-androstadien-3-one
Lundstrom JN, Goncalves M, Esteves F, Olsson MJ., Department of Psychology, Uppsala University, Uppsala, Sweden. Johan.Lundstrom@psyk.uu.se
Abstrakt
Badania nad domniemanymi ludzkimi feromonami skupiały się ostatnio na efektach działania 4,16-androstadien-3-one (Androstadienonu). Ten steroid dostrzeżony został głównie u mężczyzn, w skórze, we włosach pachy, osoczu krwi. Poza efektem pobudzenia fizjologicznego oraz zwiększeniem przepływu krwi w mózgu, zauważono również pozytywne zmiany nastroju. Obecnie nadal bada się zmiany nastrojów pod wpływem oddziaływania Androstadienonu (250microM) na kobiety, w dwóch eksperymentach. Dzięki testom psychofizyczym możliwe było sprawdzenie, czy zaobserwowane zmiany nastrojów mogą być powiązane ze zmysłowym odbieraniem steroidu. W obu eksperymentach zauważyliśmy pozytywne zmiany w skupieniu kobiet, które mogą być powiązane z odbiorem związku. Ogólnie, widoczna była silna korelacja rezultatów obu eksperymentów. Podsumowując, to studium potwierdza wcześniejsze odkrycia, w których sugerowano, że Androstadienon wpływa na zmiany w nastroju kobiet i zwiększa skupienie. Zmiany nastroju nie były zależne od fazy cyklu menstruacyjnego. Co więcej, efekty są powtarzalne i występują również, gdy detekcja Androstadienonu jest rygorystycznie kontrolowana zgodnie ze zmianami cyklu menstruacyjnego.
Źródło: Psychological effects of subthreshold exposure to the putative human pheromone 4,16-androstadien-3-one
Data publikacji: 12.2003r.
« Powrót do pozostałych badań