PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Reakcja mózgu na feromony u homoseksualnych kobiet
Berglund H, Lindstrom P, Savic I.
Department of Medicine, and Stockholm Brain Institute, Karolinska University Hospital, Karolinska Institutet, 171 76 Stockholm, Sweden
Abstrakt
Pochodna progesteronu 4,16-androstadien-3-one (AND) i zbliżony do estrogenu steroid estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-ol (EST) są związkami pretendującymi do miana ludzkich feromonów. W poprzednich badaniach tomografii pozytronowej emisyjnej zauważyliśmy, że wąchanie AND oraz EST aktywowało regiony związane z przednim jądrem podwzgrórza, w taki sposób, że charakter tej aktywacji różnił się w zależności od płci oraz zastosowanego związku, oraz że homoseksualni mężczyźni przetwarzali AND w tym samym stopniu co heteroseksualne kobiety, natomiast odmiennie niż heteroseksualni mężczyźni. Te obserwacje wskazują na udział przedniej części podwzgórza w fizjologicznych procesach związanych z orientacją seksualną wśród ludzi.
W obecnym badaniu dokonujemy rozwinięcia tego zagadnienia przeprowadzając identyczne badanie pozytronowej tomografii emisyjnej przy udziale 12 homoseksualnych kobiet. W przeciwieństwie do heteroseksualnych kobiet, homoseksualne kobiety reagowały na stymulację AND poprzez sieci węchowe, a nie przez przednią część podwzgórza. Gdy wąchany był EST, wykorzystywane były rejony węchowe i podobnie jak u heteroseksualnych mężczyzn, częściowo wykorzystywana była przednia część podwzgórza. Uzyskane wyniki umacniają nasze poprzednie wnioski dotyczące odmiennego sposobu przetwarzania substancji feromono-pochodnych przez ludzi i umacniają pogląd o związku między podwzgórzowymi obwodami neuronalnymi a preferencją seksualną.
Źródło: Brain response to putative pheromones in lesbian women
Data publikacji: 15.05.2006r.


Komentarz Feromony.pl:
Rezultaty uzyskane dzięki zastosowaniu EST były bardziej zbliżone do zaobserwowanych wśród heteroseksualnych mężczyzn, niż heteroseksualnych kobiet. Pot homoseksualnych kobiet posiada inny zapach niż kobiet heteroseksualnych, prawdopodobnie ze względu na odmienność głownego układu zdolności tkankowej (MHC).


« Powrót do pozostałych badań