PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Reakcja mózgu na feromony homoseksualnych mężczyzn
Savic I, Berglund H, Lindstrom P.
Department of Clinical Neuroscience, Karolinska University Hospital, 171 76 Stockholm, Sweden. ivanka.savic-berglund@neuro.ki.se
Abstrakt
Pochodna testosteronu 4,16-androstadien-3-one (AND) oraz steroidu estrogeno-pochodnego estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-ol (EST) są związkami pretendującymi do miana ludzkich feromonów. AND można znaleźć głównie w męskim pocie, natomiast EST w największej ilości występuje w moczu kobiet. W poprzednim badaniu pozytronowej tomografii emisyjnej odkryliśmy, że wąchanie AND oraz EST aktywowało regiony odpowiedzialne za dymorfizm płciowy przedniego jądra podwzgórza i aktywacja ta różniła się, w zależności od płci oraz związku. W obecnym badaniu, wzorzec aktywacji indukowany przez AND oraz EST został porównany między homoseksualnymi mężczyznami, heteroseksualnymi mężczyznami oraz heteroseksualnymi kobietami. W przeciwieństwie do heteroseksualnych mężczyzn, u homoseksualnych mężczyzn następowała aktywacja podwzgórza w odpowiedzi na pobudzenie AND, tak jak w przypadku heteroseksualnych kobiet. Maksymalny stopień aktywacji zaobserwowany został w przyśrodkowej okolicy przedwzrokowej, w przedniej części podwzgórza, która, nawiązując do badań nad zwierzętami, jest głęboko związana z zachowaniami seksualnymi (narząd uznawany jest za centralny ośrodek erekcji - dod.tłum.). W przeciwieństwie do domniemanych feromonów, tradycyjne zapachy przetwarzane były podobnie we wszystkich trzech badanych grupach i angażowały wyłacznie węchomózgowie (jądro migdałowate, korę gruszkowatą i okołooczodołową). Uzyskane dane pokazują, że nasz mózg reaguje odmiennie na dwa podejrzewane feromony w porównaniu do tradycyjnych zapachów i ukazują związek między orientacją seksualną a procesami neuronalnymi podwzgórza.
Źródło: Brain response to putative pheromones in homosexual men
Data publikacji: 09.05.2005r.
« Powrót do pozostałych badań