PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Podprogowe ilości społecznego odorantu wpływają na nastrój, ale nie na zachowanie heteroseksualnych kobiet, podczas badania przez mężczyznę, ale nie kobietę, eksperymentatora
Lundstrom JN, Olsson MJ., Wydział Psychologii, Uniwersytet Uppsala, Box 1225, SE-751 42 Uppsala, Szwecja. Johan.Lundstrom@psyk.uu.se
Abstrakt
Poprzednio zademonstrowaliśmy, że endogenny steroid Androstadienon posiada zdolność zmiany nastroju kobiet, w taki sposób, że czują się one bardziej skupione. Tutaj, testowaliśmy hipotezę, że Androstadienon ma wpływ na nastrój badanych kobiet i odpowiednie zachowanie, mierząc je w czasie przydzielenonego im zadania wymagającego ciągłej uwagi.
Trzydzieści siedem kobiet wzięło udział w podwójnie ślepej próbie, które oceniane były przez kobietę, albo mężczyznę eksperymentatora. Pod uwagę brane były nastrój, psychofizyczne pobudzenie, stała uwaga i ocena stopnia atrakcyjności twarzy mężczyzn. Detekcja czuciowa badanej substancji była rygorystycznie kontrolowana poprzez testy psychofizyczne. Rezultaty pokazały, że ekspozycja na minimalną, nie-wykrywalną ilość Androstadienonu pozytywnie wpływała na psychofizyczne pobudzenie kobiet oraz ich nastrój, ale nie zmieniła poziomu uwagi oraz stopnia atrakcyjności twarzy. Ponadto, zmiany nastroju widoczne były tylko w przypadku badania przeprowadzonego przez mężczyznę. Sugeruje to, że socjalny kontekst ważny jest dla zmian nastroju kobiet, przy poddaniu ich działaniu Androstadienonu
Źródło: Subthreshold amounts of social odorant affect mood, but not behavior, in heterosexual women when tested by a male, but not a female, experimenter
Data publikacji: 12.2005r.
« Powrót do pozostałych badań