PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Właściwości wabiące feromonów płciowych wśród myszy: wrodzone czy nabyte?
Moncho-Bogani J, Lanuza E, Hernandez A, Novejarque A, Martinez-Garcia F., Departament de Biologia Animal (Unitat de Morfologia Microscopica), Facultat de Ciencies Biologiques, Universitat de Valencia, C Dr Moliner 50, ES-46100 Burjassot, Valencia, Spain
Abstrakt
Zakłada się, że sygnały chemiczne (feromony płciowe) są głównym stymulatorem atrakcyjności seksualnej w przypadku wielu samców. Jednakże, nie jest jasne czy feromony są substancjami eterycznymi, czy też nielotnymi i które układy sensoryczne zaangażowane są w ich wykrywanie (lemieszowy i/lub węchowy). Co więcej, zostało zademonstrowane, że nabyte życiowe doświadczenie wpływa na behawioralną reakcję na feromony płciowe, w którą wmieszane są różne systemy percepcji. W celu wyjaśnienia tego zagadnienia, właściwości wabiące lotnych oraz nielotnych związków, pochodzących z legowiska samca, zostały przeanalizowane na przykładzie samic myszy, które nie miały wcześniej kontaktu z chemicznymi związkami dorosłych samców. Wyniki wskazują na to, że niektóre nielotne substancje budzą u samic wrodzony pociąg, a z kolei związki lotne nie są chemicznie atrakcyjne. A zatem, główny feromon atrakcyjności płciowej zawiera nielotny związek (np. głównie proteiny moczowe, MUP). Z drugiej strony, składniki lotne stają się pociągające dla samic w wyniku powtarzanej ekspozycji. Są to wyuczone zachowania Pawłowa, ukazujące jak wcześniej neutralne związki lotne (prawdopodobnie odoranty) stają się pociągające płciowo dzięki ich asocjacji ze związkami nielotnymi - wrodzonymi feromonami stymulującymi popęd. Te odkrycia pokazują, że przy interpretacji roli sygnałowych oraz wyzwalających feromonów brane pod uwagę muszą być nie tylko seksualne, ale również 'chemiczne' doświadczenia życiowe (wcześniejsze przeżycia związane z feromonami płciowymi).
Źródło: Attractive properties of sexual pheromones in mice: innate or learned?
Data publikacji: 09.2002r.


Komentarz Feromony.pl:
Niektóre zapachy (odczuwalne klasycznym zmysłem powonienia) pociągają ludzi, inne odpychają. Jest to wynik programowania społecznego (tzw. warunkowanie Pawłowa) jakiemu ulega człowiek. Dla przykładu, odczuwanie głodu na skutek wąchania jedzenia jest wynikiem właśnie takiego programowania. Ponieważ wcześniej dana osoba jadła posiłek, który jej smakował, następnym razem wystarczy odczuć jego zapach, aby ślinianki zaczęły pracować. Feromony, natomiast, działają w sposób zupełnie podprogowy. Niemowlęta wyczuwają feromony matki, naturalnie jesteśmy przyciągani do partnerów o jak najbardziej odmiennym kodzie genetycznym. Wynika to z instynktu przetrwania, który zakodowany jest w genach.


« Powrót do pozostałych badań