PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wpływ laktacyjnych związków semiochemicznych na cykl menstruacyjny kobiet
Jacob S, Spencer NA, Bullivant SB, Sellergren SA, Mennella JA, McClintock MK., The Institute for Mind and Biology, The University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA
Abstrakt
TŁO: Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono badania, które miałoby ustalić czy kobiety karmiące i ich dzieci mają wpływ na płodność kobiet, z którymi przebywają. METODY: W losowo dobranej, kontrolowanej, podwójnie ślepej próbie 47 kobiet, które nie rodziły, zastosowaliśmy badania zarówno wśród grupy kobiet oraz między dwiema kobietami, by ustalić wpływ ciągłej ekspozycji związków laktacyjnych na długość cyklu menstruacyjnego oraz na charakterystykę każdej fazy cyklu zmian pęcherzyka Graafa. REZULTATY: Substancje laktacyjne modulowały długość cyklu menstruacyjnego w porównaniu do grupy kontrolnej (0,01 <= wszystkie P wartości <= 0,05), zakłócając długość homeostatycznej regulacji długości cyklu i zwiększając trzykrotnie jej wariancję. Skutkiem tego, kobiety z długimi okresami zachowały swoją długość cyklu i nie nastąpiła regresja do 29 dni, a krótkie cykle pozostały krótkimi. Efekt pojawił się dzięki zmianom zarówno w fazie folikularnej, jak i lutealnej cyklu (0,01 <= wszystkie P wartości <= 0,04) i zmienił on czas wystąpienia przedowulacyjnego gwałtownego wzrostu LH. WNIOSKI: Ponieważ związki wydzielane przez kobiety karmiące oraz ich dzieci miały wpływ na cykle menstruacyjne innych kobiet, co jest widoczne w przypadku innych ssaków, związki te mogą być potencjalnymi feromonami, wpływającymi na płodność innych kobiet.
Źródło: Effects of breastfeeding chemosignals on the human menstrual cycle
Data publikacji: 02.2004r.
« Powrót do pozostałych badań