PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wpływ ludzkich feromonów na regulację owulacji
Stern K, McClintock MK., Department of Psychology, The University of Chicago, Illinois 60637, USA
Abstrakt
Feromony są lotnymi, sygnałowymi związkami chemicznymi, które wydzielane są przez osobnika do otoczenia i modulują fizjologię lub zachowania innych osobników tego samego gatunku. Koncepcja wydzielania feromonów przez ludzi pobudziła wyobraźnię zarówno naukowców, jak i szerokiej publiczności, co doprowadziło do powszechnych twierdzeń ich istnienia, co jak dotąd pozostało nieudowodnione. Tutaj badamy czy ludzie wytwarzają związki, które regulują specyficzne mechanizmy neuroendokrynne u innych osób bez świadomego wyczuwania zapachów (spełniając w ten sposób klasyczną definicję feromonów). Dostrzegliśmy, że bezwonne związki pachowe kobiet późnej fazy folikularnej ich cyklu menstruacyjnego przyspieszyły przedowulacyjny znaczny wzrost stężenia hormonu luteinizującego uczestniczek i skróciły ich cykle menstruacyjne. Pachowe związki tych samych osób, które zostały zebrane w późniejszym etapie cyku (podczas owulacji) dawały odwrotny efekt: opóźniały nadejście wzrostu stężenia hormonu luteinizującego i wydłużały cykle menstruacyjne. Poprzez pokazanie w pełni kontrolowanym eksperymencie, że czas owulacji może być modulowany, studium dostarczyło defintywnych dowodów na istnienie ludzkich feromonów.
Źródło: Regulation of ovulation by human pheromones
Data publikacji: 12.03.1998r.
« Powrót do pozostałych badań