PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Feromony pachowe modulują sekrecję pulsacyjną LH u ludzi
Shinohara K, Morofushi M, Funabashi T, Kimura F., Department of Physiology, Yokohama City University School of Medicine, Yokohama, Japan
Abstrakt
Zbadaliśmy wpływ związków z wydzieliny pachowej na sekrecję pulsacyjną hormonu luteinizującego (LH). Związki pachowe zostały zebrane od kobiet będących w fazie folikularnej (FP) oraz fazie owulacyjnej (OP) i poddane zostały działaniu alkoholu izopropylowego (IPA). Uczestniczki nie były poddawane działaniu związków pachowych, ani IPA przez pierwsze 4h, a dopiero podczas następnych 4h poddane zostały działaniu składników z FP, OP lub IPA. Częstotliwość pulsacji LH zwiększała się pod wpływem związków z FP, zmniejszała się pod wpływem związków z OP, ale nie zmieniała się w przypadku IPA. A więc, dla ludzi feromony mogą odgrywać rolę w modulowaniu czasu owulacji poprzez zmianę sekrecji pulsacyjnej LH.
Źródło: Axillary pheromones modulate pulsatile LH secretion in humans
Data publikacji: 17.04.2001r.
« Powrót do pozostałych badań