PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Domniemany związek semiochemiczny wpływa na szybsze reakcje kory mózgowej niż podobnie odbierane odoranty
Lundstrom JN, Olsson MJ, Schaal B, Hummel T., Montreal Nuerogical Institute, McGill University, 3801 University Street, Room 276 Montreal, Quebec, Canada H3A 2B4. jlunds@po-box.mcgill.ca
Abstrakt
Związki semiochemiczne, tak zwane feromony, zyskały ostatnio dużą popularność ze względu na odkrycie ich wpływu na kobiecą psychofizjologię oraz przetwarzanie korowe. Tutaj sprawdzaliśmy hipotezę, że mózg ludzki może przetwarzać domniemany związek semiochemiczny, endogenny steroid Androstadienon, szybciej niż inne odoranty o percepcyjnie równej intensywności w skali hedonicznej. Elektrofizjologiczne reakcje (ERP) na związki semiochemiczne zbadane zostały wsród zdrowych kobiet. Analizy ERP wykazały, że Androstadienon przetwarzany był znacznie szybciej niż odoranty kontrolne. Działanie Androstadienonu objawiało się krótszymi czasami opóźnienia dla wszystkich zarejestrowanych ERP, a w szczególności dla składnika late positivity. To odkrycie wskazuje na to, że Androstadienon przetwarzany jest w odmienny sposób niż inne pokrewne zapachy, co z kolei sugeruje możliwość występowania specyficznego podsystemu neuronalnego w głównej drodze węchowej, zbliżonego do poprzednio odkrytego u małp rodziny makakowatych i do odkrytego podczas przetwarzania bodźców wizualnych u ludzi.
Źródło: A putative social chemosignal elicits faster cortical responses than perceptually similar odorants
Data publikacji: 01.05.2006r.
« Powrót do pozostałych badań