PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Ludzkie feromony: łącząc neuroendokrynologię z etiologią
Kohl JV, Atzmueller M, Fink B, Grammer K., JVK Resources, Inc. Las Vegas, Nevada, USA
Abstrakt
Zrozumienie wpływu bodźców zmysłowych na hormony jest niezbędne dla jakiegokolwiek wyjaśnienia zachowań ssaków, włączając w to aspekty atrakcyjności fizycznej. Sygnały chemiczne, które wysyłamy mają bezpośredni i znaczący wpływ na poziomy hormonalne innych ludzi. Z biologicznego punktu widzenia, wizualne postrzeganie atrakcyjności ludzkiej jest wątpliwe, ponieważ nie wiemy czy, lub w jaki sposób, wzrokowe bodźce mogą mieć wpływ na poziomy hormonów innych osób. Dla kontrastu, biologiczne podstawy węchowej percepcji atrakcyjności fizycznej zostały szczegółowo udokumentowane.
Źródło: Human pheromones: integrating neuroendocrinology and ethology
Data publikacji: 09.2001r.
« Powrót do pozostałych badań