PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU
PRZEDSTAWIAMY BADANIE NAUKOWE PRZEPROWADZONE NA UNIWERSTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU:

WPŁYW FEROMONÓW NA AKTYWNOŚĆ MÓZGU
Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu poddano badaniu niepalące, heteroseksualne kobiety. Celem badania było sprawdzenie w jaki sposób na pracę mózgu wpływa wdychanie Androstadienonu - feromonu męskiego:
Przedstawiamy zapis badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ukazujących wpływ ludzkich feromonów na mózg człowieka.

Badania mózgu odbyły się przy wykorzystaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Każda osoba badana wprowadzana była do specjalistycznego urządzenia skanującego mózg w czasie rzeczywistym. W czasie badania cząsteczki feromonów podawane były donosowo poprzez specjalny aplikator. Analizowane były zmiany w mózgu osób wdychających feromony.

Badania ukazały, że wdychanie feromonów zmniejsza aktywność płata czołowego mózgu - a więc obszaru odpowiedzialnego za myślenie racjonalne. Obszaru, który jest odpowiedzialny za weryfikację naszych reakcji emocjonalnych.

Dr hab. Michał Dzięcioł, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:
"Układ limbiczny, który jest bardzo pierwotnym obszarem mózgu, reaguje w sposób spontaniczny - odpowiedzialny jest za reakcje ucieczki albo walki. Sugestie co do naszego zachowania są weryfikowane w płacie czołowym mózgu. I te ośrodki (płat czołowy) uległy zahamowaniu pod wpływem prezentowanej przez nas substancji.

Ekspozycja na tego typu substancje może ograniczać zdolność do racjonalnego myślenia, do właściwego planowania i powodować, że dana osoba będzie bardziej podatna na sugestie i bardziej skora do spontanicznego działania"

Wyniki zostały zaprezentowane na konferencji "Influence on human putative sex pheromones on brain activity monitored by fMRI".

Feromon Androstadienon opisywany w filmie można zakupić na stronie: https://www.feromony.pl/androstadienon

Dostępny jest w gotowych produktach do użytku indywidualnego, takich jak: BTB Supreme, Pheromax czy Unrestistible.
ZOBACZ INNE BADANIA NAUKOWE »