PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wiki kompendium wiedzy o feromonachSpektrometria masowa GC-MS

Metoda analityczna, która łączy cechy chromatografii gazowej i spektrometrii masowej, w celu identydikacji różnych substancji na podstawie zadanej próbki. (ang. Gas chromatography–mass spectrometry)


« powrót do słownika

Zobacz listę wszystkich produktów: feromony dla kobiet, feromony dla mężczyzn