Oferujemy Tobie skuteczny Program Partnerski, w którym będziesz zarabiać realne pieniądze. Nie musisz nawet posiadać własnej firmy, ponieważ możesz odbierać prowizję odbierając swoje ulubione feromony!

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim Feromony.pl wygenerujesz swój pierwszy link programu partnerskiego, który zamie?cisz w dowolnych miejscach na swojej stronie, blogu, forum, czy też w stopce swoich maili. Za każd? now? osobę, która dokona u nas zakupu, otrzymasz prowizję! Dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia, każda osoba, która kliknie w podany przez Ciebie odnośnik, zostanie odnotowana jako osoba polecona przez Ciebie. Jeżeli chcesz, możemy dostosować do Twojej strony nasze formy reklamy, wstarczy poprosić opiekuna PP o darmow? kampanie poprzez drog? mailową.

Jeżeli w ci?gu kolejnego miesi?ca osoba, która została odnotowana jako polecona przez ciebie dokona zakupu DOWOLNYCH feromonów z naszej oferty, Tobie zostanie naliczone od 10 do 24% warto?ci jego zakupów! A więc, jeżeli Internauta dokona zakupu w wysoko?ci 280zł netto, Tobie zostanie natychmiast naliczone od 28zł do 67,20zł.

|redni koszyk zamówienia wynosi 200 zł. To oznacza, że maj?c 5 zamówień dziennie i 15% prowizji zarabiasz ?rednio ponad 850zł tygodniowo w Programie Partnerskim Feromony.pl. Najwięcej zarabiaj? Partnerzy, którzy pozycjonuj? strony zwi?zane tematycznie z feromonami. Wysokimi zarobkami mog? pochwalić się osoby, które polecaj? nasze produkty w swoich filmikach wideo, mailingach, na swoich blogach, fanpage'ach i w formie bannerów na stronach internetowych.

W przypadku braku pełnego zadowolenia, każdy nowy klient otrzyma natychmiastowy, 100% zwrot poniesionych kosztów, ł?cznie z kosztami przesyłki za jeden produkt z pierwszego złożonego przez Ciebie zamówienia. Bierzemy na siebie całe ryzyko, aby? nasi Klienci mogli pewnie przetestować feromony na własnej skórze. Można zwrócić nawet pusty flakon! Feromony.pl jako jedyni w Europie oferuj? roczn? gwarancję na swoje produkty

Feromony, których dystrybucj? się zajmujemy s? zdecydowanie komplementarnym produktem w branży zwi?zanej z relacjami, zwi?zkami, podrywem i uwodzeniem. Posiadamy wiele pozytywnych opinii klientów, ekspertów, jak również opinii wideo. Sprzedajemy najlepsze feromony podkre?laj?ce decyzyjno?ci i asertywno?ć, wydobywaj?ce pewno?ć siebie i seksualno?ć. Nasze produkty nazywane s? "suplementami" relacji, rozwoju osobistego i uwodzenia.Oferujemy Tobie Program Partnerski, dzięki któremu skorzystasz z naszych gotowych rozwi?zań i będziesz zarabiał realne pieniądze. Nasz Program Partnerski dopracowywali?my latami, dzięki czemu nasi Partnerzy osi?gaj? niesamowit? skuteczno?ć!
Zapisz się już teraz, nic nie tracisz, a możesz wiele zyskać!

Marcin Jakubasz
Obsługa Programu Partnerskeigo


Zarejestruj się za darmo w Programie Partnerski Feromony.pl:
REJESTRUJE SIĘ

Informacje

Oferujemy Tobie skuteczny Program Partnerski, w którym będziesz zarabiać realne pieniądze. Nie musisz nawet posiadać własnej firmy, ponieważ możemy podpisać z Tobą umowę o dzieło.

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim Feromony.pl wygenerujesz swój pierwszy link programu partnerskiego, który zamieścisz w dowolnych miejscach na swojej stronie, blogu, forum, czy też w stopce swoich maili. Za każdą nową osobę, która dokona u nas zakupu, otrzymasz prowizję! Dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia, każda osoba, która kliknie w podany przez Ciebie odnośnik, zostanie odnotowana jako osoba polecona przez Ciebie. Jeżeli chcesz, możemy dostosować do Twojej strony nasze formy reklamy, wstarczy poprosić opiekuna PP o darmową kampanie poprzez drogą mailową.

Jeżeli w ciągu kolejnego miesiąca osoba, która została odnotowana jako polecona przez ciebie dokona zakupu DOWOLNYCH feromonów z naszej oferty, Tobie zostanie naliczone od 10 do 24% wartości jego zakupów! A więc, jeżeli Internauta dokona zakupu w wysokości 280zł netto, Tobie zostanie natychmiast naliczone od 28zł do 67,20zł.

Jak to działa?Nasze produkty można promować wiele grupom docelowym, oto najlepsze z nich:
Średni koszyk zamówienia wynosi 200 zł. To oznacza, że mając 5 zamówień dziennie i 15% prowizji zarabiasz średnio ponad 850zł tygodniowo w Programie Partnerskim Feromony.pl. Najwięcej zarabiają Partnerzy, którzy pozycjonują strony związane tematycznie z feromonami. Wysokimi zarobkami mogą pochwalić się osoby, które polecają nasze produkty w swoich filmikach wideo, mailingach, na swoich blogach, fanpage'ach i w formie bannerów na stronach internetowych.

W przypadku braku pełnego zadowolenia, każdy nowy klient otrzyma natychmiastowy, 100% zwrot poniesionych kosztów, łącznie z kosztami przesyłki za jeden produkt z pierwszego złożonego przez Ciebie zamówienia. Bierzemy na siebie całe ryzyko, abyś nasi Klienci mogli pewnie przetestować feromony na własnej skórze. Można zwrócić nawet pusty flakon! Feromony.pl jako jedyni w Europie oferują roczną gwarancję na swoje produkty

Feromony, których dystrybucją się zajmujemy są zdecydowanie komplementarnym produktem w branży związanej z relacjami, związkami, podrywem i uwodzeniem. Posiadamy wiele pozytywnych opinii klientów, ekspertów, jak również opinii wideo. Sprzedajemy najlepsze feromony podkreślające decyzyjności i asertywność, wydobywające pewność siebie i seksualność. Nasze produkty nazywane są "suplementami" relacji, rozwoju osobistego i uwodzenia.
Oferujemy Tobie Program Partnerski, dzięki któremu skorzystasz z naszych gotowych rozwiązań i będziesz zarabiał realne pieniadze. Nasz Program Partnerski dopracowywaliśmy latami, dzięki czemu nasi Partnerzy osiągają niesamowitą skuteczność!
Marcin Jakubasz
Obsługa Programu Partnerskeigo

Jeśli coś jest absolutnie fantastyczne, aż chce się polecać to innym!
REsJESTRUJE SIĘ


All copyrights reserved by Feromony.pl